Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

czekoladowanadzieja
Kobieta jest w stanie wybaczyć każdą wadę, prócz braku obecności. 
— so kur*a true
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viatobecloser tobecloser
6425 04c2
Reposted fromnotnow notnow viatobecloser tobecloser
czekoladowanadzieja
6694 9e69
"Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia."

— Sławomir Mrożek
czekoladowanadzieja
czekoladowanadzieja
8411 3418
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viatobecloser tobecloser
2031 764f 500
Reposted fromtratytaty tratytaty viatobecloser tobecloser
czekoladowanadzieja
3004 7d31
Reposted fromcaraseen caraseen viatobecloser tobecloser
czekoladowanadzieja
9229 03e2 500
Reposted fromsarazation sarazation vianewbeginning newbeginning
czekoladowanadzieja
Bądź sobą, a będziesz silny. 
— Ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromupinthesky upinthesky vianewbeginning newbeginning
2819 e67e 500
czekoladowanadzieja
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo vianewbeginning newbeginning
czekoladowanadzieja
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianewbeginning newbeginning
czekoladowanadzieja
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
2664 370d
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viapareidolie pareidolie
czekoladowanadzieja
5652 4cd3
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viapareidolie pareidolie
czekoladowanadzieja
Chciałabym częściej zatrzymywać się i dostrzegać takie rzeczy. Piękno momentów, kiedy kąciki ust same się unoszą, bez wyraźnego powodu. Urok tego, co na pierwszy rzut oka jest niedostrzegalne, bo wydaje się zwyczajne. To tak, jakby normalny dzień stał się czymś niezwykłym. Jakbym sama była częścią tego wszystkiego, maleńkim kolorowym punkcikiem na zielonym tle. Jakby w mojej głowie rozkwitły kwiaty.
Cztery Wieki Później

April 30 2017

czekoladowanadzieja
Chciałabym być dla kogoś najlepsza - mimo wad, najpiękniejsza - mimo, iż prawie wszyscy wyglądają lepiej, najzabawniejsza - mimo, iż mam beznadziejne poczucie humoru.
— tak mało i tak wiele
Reposted fromwerterowska werterowska viaiinfinity iinfinity
czekoladowanadzieja
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson - "Droga królów"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiinfinity iinfinity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl