Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2014

2383 705b 500
Reposted fromedenpath edenpath vialadygrey ladygrey
3436 aa70
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialadygrey ladygrey

May 21 2014

czekoladowanadzieja
Po prostu żyjmy osobno, i łapmy szczęście.
czekoladowanadzieja
czasami tylko czuję, że zawadzam, że nie tutaj moje miejsce, wśród tych ludzi.
czekoladowanadzieja
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
czekoladowanadzieja
6777 b54b 500

bulterier samson i ja, waldemar borzestowski

Reposted frometa eta viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja

"Bądź sobą - oryginał jest zawsze więcej wart niż kopia. Jeśli innym to nie odpowiada, trudno... Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich wokół."

— zapamiętać!
Reposted fromavooid avooid viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
2724 8bd0
Reposted fromfitspro fitspro viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
Reposted frombluuu bluuu vialadygrey ladygrey
. | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vialadygrey ladygrey
czekoladowanadzieja
Yes, I can.
Reposted fromiinfinity iinfinity viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
Yes, I can. Let`s do this!
Reposted fromiinfinity iinfinity viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
Iść żyć. Udawać cząstkę społeczeństwa.
— Marcin Świetlicki
czekoladowanadzieja
4267 41c0
Reposted fromlenka024 lenka024 viaoutoflove outoflove
Breakfast💗
Reposted fromweheartit weheartit viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
3960 eb05
Reposted fromnexxt nexxt viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
1408 2004 500
Reposted fromretaliate retaliate viaoutoflove outoflove
ana-stagram | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
3308 436e 500
serious decisions?  it's not for me
Reposted fromhardbitch hardbitch viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa
Reposted fromvanirr vanirr viastripmymind stripmymind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl