Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2014

czekoladowanadzieja
Raz wyznane „kocham cię” ze swoim nieuniknionym następstwem „kochaj mnie”, nie pozwala już się wycofać. Dług trzeba spłacić do końca.
— Pascal Bruckner
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość!
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. II
Reposted frommefir mefir viakostuchna kostuchna
czekoladowanadzieja
I choć mnie trzymasz za rękę, puścisz i tak.
— Iza Lach
Reposted fromhardbitch hardbitch viapl pl
czekoladowanadzieja
9517 1e5f 420
Zupa prawdę powie... 
Reposted fromsoundofsilence soundofsilence viairmelin irmelin
czekoladowanadzieja
7970 a2ee 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
8742 9787 420
Reposted fromsonozakidesu sonozakidesu viairmelin irmelin

June 13 2014

7127 d281 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vialadygrey ladygrey
czekoladowanadzieja
Wszyscy powtarzają "takie jest życie". Nikt nie pamięta, że życie jest takie jakie je sami zbudujemy.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viairmelin irmelin
czekoladowanadzieja
1368 eb86 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
czekoladowanadzieja
7051 a6cc 420
Reposted frompeasorela peasorela viairmelin irmelin
czekoladowanadzieja

Wkładam sukienkę tego poranka. 

Dla siebie. 

Robię makijaż. 

Dla siebie.

Nakładam moją ulubiona czerwona szminka. 

Dla siebie. 

Pokazuję kawałek skóry. 

Dla siebie. 

Chcę być piękna. 

Dla siebie. 

— DLA SIEBIE. TYLKO DLA SIEBIE od dzisiaj / http://k-dunne.tumblr.com/
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
3881 f228 420
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viairmelin irmelin
2519 8df4 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin
.
Reposted fromweheartit weheartit viairmelin irmelin
czekoladowanadzieja
3261 8de2 420
czekoladowanadzieja
5332 d906 420
Reposted frommeagda meagda viamslexi mslexi
czekoladowanadzieja

staram się z całych sił lekceważyć niedosyt.

Reposted frommysweetheartt mysweetheartt viairmelin irmelin
czekoladowanadzieja
6630 c72f 420
Reposted fromShini Shini viaanastasie anastasie
czekoladowanadzieja
9235 9bba 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl