Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2019

1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaxchocolatex xchocolatex
czekoladowanadzieja
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
czekoladowanadzieja
czekoladowanadzieja
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadozylnie dozylnie
czekoladowanadzieja
Po prostu mi się przytrafił i bez względu na to, jak bardzo pragnę w tej chwili, by się odtrafił, nie da się tego zrobić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadozylnie dozylnie
czekoladowanadzieja

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viadozylnie dozylnie
czekoladowanadzieja
9444 97f6 500
Reposted fromcontigo contigo viaNormaMortenson NormaMortenson
czekoladowanadzieja
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadozylnie dozylnie
czekoladowanadzieja
9456 47e6 500
Piotr Sommer
Reposted fromciarka ciarka viacotarsky cotarsky

August 26 2019

czekoladowanadzieja
czekoladowanadzieja
Wszystko jest coraz bardziej za późno.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromaleander aleander viacannellle cannellle
czekoladowanadzieja
5425 579d 500
Reposted fromhare hare vialilacwine lilacwine
czekoladowanadzieja
I wtedy będę pewien
że o miłości nigdy więcej
nigdy więcej się nie dowiem
— Kortez 'Dobry moment'
czekoladowanadzieja
Wyjątkowy, nie jest ten, kto daje Ci kwiaty, zachwyca urodą, obiecuje Ci wszystko.
Wyjątkowy jest ten, który zdołał zobaczyć potwory, które masz w środku i mimo to kocha.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapure-bliss pure-bliss
czekoladowanadzieja
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viapure-bliss pure-bliss
czekoladowanadzieja
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaiammistake iammistake
czekoladowanadzieja
Nie ma nic gorszego od błagania o miłość. Od czekania. Od bycia w strefie przyjaźni. W strefie byłych. Albo potencjalnych. Jedyna strefa, w której warto być, to swoja własna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
czekoladowanadzieja
erechteion, athens
Reposted fromidana idana viamefir mefir
czekoladowanadzieja
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
czekoladowanadzieja
7052 3b6d 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl