Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2018

czekoladowanadzieja
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viapyotrus pyotrus
czekoladowanadzieja
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty

June 21 2018

czekoladowanadzieja
7975 5f27
Reposted fromnicotine nicotine viaawakened awakened
czekoladowanadzieja
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaawakened awakened
czekoladowanadzieja
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted frommercurygirl mercurygirl vianezavisan nezavisan
czekoladowanadzieja
0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianezavisan nezavisan

June 14 2018

czekoladowanadzieja
4152 1657
Reposted fromblaugranaaa blaugranaaa

June 09 2018

czekoladowanadzieja
7583 af42 500
Reposted fromexistential existential
czekoladowanadzieja
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
czekoladowanadzieja
8819 ea15
czekoladowanadzieja

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaindigestible indigestible
czekoladowanadzieja
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxer xer
czekoladowanadzieja
0836 82c1 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaanne-marie anne-marie
czekoladowanadzieja
Chciałabym kiedyś usłyszeć to wszystko, co laski w filmach. Że jestem niezwykła, że jestem wyjątkowa, że jestem miłością czyjegoś życia. A zamiast tego nie mogę usłyszeć, że ktoś mnie potrzebuje. Chciałabym czuć się njważniejsza.
— Maybe P
Reposted fromCrossroademon Crossroademon viaxer xer
czekoladowanadzieja
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaanne-marie anne-marie
czekoladowanadzieja

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaspokodama spokodama
czekoladowanadzieja
Why should we build our happiness on the opinons of others, when we can find it in our own hearts
— Jean-Jacques Rousseau
Reposted fromiblameyou iblameyou viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
Przestałam mówić, kiedy zrozumiałam, że nikt nie słucha..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaspokodama spokodama
czekoladowanadzieja
4498 4e8b 500
Reposted fromrudosci rudosci viapareidolie pareidolie
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl