Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

czekoladowanadzieja
Jesteś odpowiedzialny za to, co spieprzyłeś
— Kaja Kowalewska / Przeróbka
czekoladowanadzieja
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
czekoladowanadzieja
Reposted fromroads roads viawasteland wasteland
czekoladowanadzieja
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
2180 6500 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
czekoladowanadzieja
Po drugiej stronie na pustej drodze 
tańczy mój czas w strugach deszczu dni toną 
dotykam stopą dna 
— Myslovitz
Reposted fromonakochago onakochago viatarczyn tarczyn

September 24 2017

2782 7cde 420
Reposted frombrumous brumous vianezavisan nezavisan
czekoladowanadzieja
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
czekoladowanadzieja
W życiu masz dwa wyjścia: albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatarczyn tarczyn
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamię, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi…
— (via i-psychiczna)
czekoladowanadzieja
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatarczyn tarczyn
czekoladowanadzieja
6627 c858 420
Reposted fromwwannie wwannie viatarczyn tarczyn
czekoladowanadzieja
0959 a660 420
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaanastasie anastasie
czekoladowanadzieja
7443 ddc5 420
Reposted fromnyaako nyaako vianezavisan nezavisan
czekoladowanadzieja

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— (via skazanyna)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl