Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

czekoladowanadzieja
 Najlepszą metodą,by nie dać złamać sobie serca, jest udawanie że go nie masz.
     
Reposted fromfuckyourself fuckyourself vialadygrey ladygrey
czekoladowanadzieja
nie potrzebuję faceta wyciągniętego wprost z żurnala, z perfekcyjnym ciałem, pełnym portfelem i sportowym autem. nie potrzebuję Casanovy, za którym ogląda się każda dziewczyna pragnąc znaleźć się choć przez chwilę w kręgu jego zainteresowania. chcę prostego chłopaka. z wielkim serce, szczerym uśmiechem, ciepłym głosem. takiego, który pokocha mnie całym sercem, z wszystkim wadami i humorkami. takiego, który właśnie we mnie zauważy kobietę swoich marzeń, nawet wtedy gdy szpilki zamienię na wełniane skarpety, a kusą spódniczkę w sprane dresy. takiego, który codziennie będzie myślał o mnie w pracy, a wieczorem chował w ramionach szepcząc jak strasznie tęsknił. takiego, który zapamięta ile łyżeczek cukru ląduje w mojej porannej kawie i który kubek jest moim ulubionym. takiego, który w pełni zaakceptuje mój wredny charakter, dziwny śmiech i wieczne lenistwo. takiego, który nauczy mnie cieszyć się z małych rzeczy. z rzeczy robionych wspólnie. chcę po prostu zwyczajnej miłości, która napędzi moje serce, która da energię do otwierania oczu każdego poranka, która nada sens kolejnym dniom. to przecież tak niewiele, prawda?
— prawda?
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vialadygrey ladygrey
czekoladowanadzieja

“Przeważnie chce się, żeby każda sytuacja skończyła się jak najprędzej, każda, która zwiera jakiekolwiek napięcie. A ponieważ sytuacji bez napięcia u mnie w ogóle nie ma, więc uciekać chce się zawsze, żeby już zawsze było po wszystkim i żeby już nic się nie działo.”

— S. Mrożek
Reposted fromladygrey ladygrey
czekoladowanadzieja
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing vialadygrey ladygrey
czekoladowanadzieja
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare vialadygrey ladygrey
czekoladowanadzieja
8111 9d42 420
Reposted fromdobby dobby viamy-life my-life
czekoladowanadzieja
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialadygrey ladygrey
czekoladowanadzieja
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka vialadygrey ladygrey
czekoladowanadzieja
2580 3407 420
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina vialadygrey ladygrey
czekoladowanadzieja
3000 879b 420
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo vialadygrey ladygrey
6664 6689 420
Reposted fromnosmile nosmile vialadygrey ladygrey
czekoladowanadzieja
7568 0643 420
Reposted fromfleurrebelle fleurrebelle vialadygrey ladygrey

August 25 2017

czekoladowanadzieja
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamotylkowa motylkowa
czekoladowanadzieja
9120 e90c 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimchuckbasss imchuckbasss
czekoladowanadzieja
Porównywanie się z innymi jest szybkim i bardzo skutecznym sposobem na utratę motywacji do działania. Bo skoro innym udaje się szybciej coś osiągnąć, przestajemy widzieć sens we własnych działaniach i często z nich rezygnujemy
Reposted fromdreamingboy dreamingboy
czekoladowanadzieja
Niechże Pani w końcu uwierzy w siebie!
— "O mnie się nie martw"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamingboy dreamingboy
czekoladowanadzieja
KIEDYŚ MOŻE SPOJRZYMY NA SIEBIE I NIE BĘDZIEMY CZUĆ ŻADNEGO ŻALU ZA TO WSZYSTKO
czekoladowanadzieja
9283 ceec 420
Reposted fromoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl