Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

czekoladowanadzieja
3321 0d75 500
Żulczyk!
czekoladowanadzieja
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viapareidolie pareidolie
czekoladowanadzieja
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapareidolie pareidolie
czekoladowanadzieja
czekoladowanadzieja
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaspecialneeds specialneeds
czekoladowanadzieja
5156 d039
Reposted fromowca owca viapkz451 pkz451
czekoladowanadzieja
7310 d127 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viapkz451 pkz451
czekoladowanadzieja

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viapkz451 pkz451
czekoladowanadzieja
Zacznij. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. 
Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i Cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie.  Niech Twój strach wyjrzy z ciemności i Cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki.
— C.P. Estes
Reposted frommy-little-world my-little-world viapkz451 pkz451
czekoladowanadzieja
Nie oczekiwałam wielkich rzeczy.
Chciałam tylko, by ktoś przy mnie był gdy będę rozpadała się na kawałki. Ktoś, w kogo ramionach schronię się gdy będzie bardzo źle. Ktoś, kto swym uśmiechem zamieni pochmurny dzień w słoneczny. Ktoś, kto po prostu będzie gdy nie zostanie już nikt.
— @parabataiv.
Reposted fromnutt nutt viapkz451 pkz451
czekoladowanadzieja
Reposted fromFlau Flau viapkz451 pkz451
czekoladowanadzieja
Kiedy wątpisz stajesz się łatwym celem
— Kapitan Marvel
Reposted fromresort resort viamoviesss moviesss
czekoladowanadzieja

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
czekoladowanadzieja
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
czekoladowanadzieja
Mogę rwać włosy z głowy
Krzyczeć na ulicy
Ale mogę też milczeć
Milczenie też krzyczy
— jdeg.soup.
Reposted fromjdeg jdeg viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
czekoladowanadzieja
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
czekoladowanadzieja
8699 33be 500
Reposted fromsoftboi softboi viaspecialneeds specialneeds
czekoladowanadzieja
9236 e289 500
Reposted fromciarka ciarka viaspecialneeds specialneeds
czekoladowanadzieja
Istnieją dwa podstawowe rodzaje samotności: samotność wynikająca z tego, że nie znalazło się nikogo do kochania, i samotność wynikająca z tego, że zostaliśmy pozbawieni kogoś, kogo kochaliśmy. 
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspokodama spokodama
czekoladowanadzieja
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee, Herbaciarnia Madeline
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaspokodama spokodama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl