Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

czekoladowanadzieja

Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.

— Brzechwa
Reposted fromoutcat outcat viaMonia94 Monia94
czekoladowanadzieja
9095 b8fe 500
Reposted fromluron luron viamrthewafel mrthewafel

March 19 2018

czekoladowanadzieja

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru

March 16 2018

czekoladowanadzieja
5884 f48f 500
Reposted fromexistential existential viabeliveinme beliveinme
czekoladowanadzieja
2667 379e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeliveinme beliveinme
czekoladowanadzieja
5058 67ba
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

March 06 2018

czekoladowanadzieja
4750 b567 500
Reposted frompiehus piehus viapkz451 pkz451
czekoladowanadzieja
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapkz451 pkz451
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viapkz451 pkz451
czekoladowanadzieja
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapkz451 pkz451
czekoladowanadzieja
9634 7f6e
Reposted fromniewychowana niewychowana viapkz451 pkz451

March 01 2018

3030 c878 500

M. Hłasko

czekoladowanadzieja

February 28 2018

czekoladowanadzieja
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.

February 27 2018

czekoladowanadzieja
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty

February 22 2018

czekoladowanadzieja
To, że będziesz robić co ci każą nie oznacza, że odniesiesz sukces.
— Jiro śni o sushi (2011)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamy-life my-life
3222 2b18
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamy-life my-life
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamy-life my-life
czekoladowanadzieja
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Reposted frommorning-star morning-star viamy-life my-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl