Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

czekoladowanadzieja
2085 bc7d
Reposted fromszatatan szatatan viaspokodama spokodama
czekoladowanadzieja
Jak ma pokochać kogoś innego skoro myśli, marzy i śni wyłącznie o nim? 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
Myślami do domu wracam co noc, uczę się wciąż bez Ciebie żyć.
— [*]
Reposted fromorchis orchis
czekoladowanadzieja
czekoladowanadzieja
1178 5195
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo
czekoladowanadzieja
0883 5c97
czekoladowanadzieja
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viawbrewzasadom wbrewzasadom
czekoladowanadzieja
9730 ccfb 500
Street
Reposted fromvolldost volldost viadivi divi
czekoladowanadzieja
0206 8add 500

Nikomu
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
Góry milczą, wszystko co milczy nadaję się do przechowywania ludzkich tajemnic.
— ks. Józef Tischner
Reposted fromspokodama spokodama

December 16 2017

czekoladowanadzieja
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaspokodama spokodama
czekoladowanadzieja
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaAtencyjna Atencyjna
czekoladowanadzieja
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
2282 c97e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaoutoflove outoflove
czekoladowanadzieja
Czas i brak nadziei wyleczą z każdej miłości.
— Katarzyna Michalak - "Rok w Poziomce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
czekoladowanadzieja
To, jak bardzo silna jesteś uświadamiasz sobie zazwyczaj wtedy, kiedy jesteś najbardziej samotna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
czekoladowanadzieja
W bajkach dobro zawsze pokonuje zło. Wygrywa. Dobro jest piękne jak prawda. Zło, które posługuje się raną, uderzeniem i kłamstwem, jest brzydkie, krzywe i odrażające. Parzy w palce i w usta. Boli. A ja się pytam: jak brzydka i odrażająca może być prawda, ile razy można umierać z miłości, ile piękna może zawierać kłamstwo? Czy lepsza jest szczerość czy milczenie? Czy milczenie to też kłamstwo? I kto tak naprawdę ma problem? Ci, którzy nas okłamują, czy my, którzy naiwnie wierzymy?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
czekoladowanadzieja
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol
czekoladowanadzieja

Alkohol sprowadza cię na ziemię kiedy to nie ty jesteś pod jego wpływem.

Myliłam się. Bardzo się myliłam. Naprawdę bardzo się pomyliłam.
LoOuu's soup
Reposted fromLoOuu LoOuu viacytaty cytaty
czekoladowanadzieja
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl